• SẢN PHẨM

SẢN PHẨM

 • Các tính năng vượt trội Lọc quang phổ hồng ngoại Dòng sản phẩm này được sản xuất bằng vật liệu đặc biệt để ngăn chặn hồng ngoại. Loại bỏ tia hồng ngoại: 99.9% Phim có khả năng truyền sáng rất cao ( Tới 70%)  Tổng cản nhiệt lên đến: 92% Độ phản gương trong và […]
 • Các tính năng vượt trội  Lọc quang phổ hồng ngoại Dòng sản phẩm này được sản xuất bằng vật liệu đặc biệt để ngăn chặn hồng ngoại. Loại bỏ tia hồng ngoại: 99.9% Phim có khả năng truyền sáng rất cao ( Tới 70%)  Tổng cản nhiệt lên đến: 92% Độ phản gương trong và […]
 • Các tính năng vượt trội Lọc quang phổ hồng ngoại Hồng ngoại. Loại bỏ tia hồng ngoại: 99.9% Phim có khả năng truyền sáng rất cao ( Tới 70%)  Tổng cản nhiệt lên đến: 92% Độ phản gương trong và ngoài thấp. Loại bỏ 99% tia cực tím
 • Các tính năng vượt trội  Lọc quang phổ hồng ngoại Dòng sản phẩm này được sản xuất bằng vật liệu đặc biệt để ngăn chặn hồng ngoại. Loại bỏ tia hồng ngoại: 99.9% Phim có khả năng truyền sáng rất cao ( Tới 70%)  Tổng cản nhiệt lên đến: 92% Độ phản gương trong và […]
 • Các tính năng vượt trội Lọc quang phổ hồng ngoại  Dòng sản phẩm này được sản xuất bằng vật liệu đặc biệt để ngăn chặn hồng ngoại. Loại bỏ tia hồng ngoại: 99.9% Phim có khả năng truyền sáng rất cao ( Tới 70%)  Tổng cản nhiệt lên đến: 92% Độ phản gương trong và […]
 • Các tính năng vượt trội Lọc quang phổ hồng ngoại Dòng sản phẩm này được sản xuất bằng vật liệu đặc biệt để ngăn chặn hồng ngoại. Loại bỏ tia hồng ngoại: 99.9% Phim có khả năng truyền sáng rất cao ( Tới 70%)  Tổng cản nhiệt lên đến: 92% Độ phản gương trong và […]
 • Các tính năng vượt trội  Lọc quang phổ hồng ngoại  Dòng sản phẩm này được sản xuất bằng vật liệu đặc biệt để ngăn chặn hồng ngoại. Loại bỏ tia hồng ngoại: 99.9% Phim có khả năng truyền sáng rất cao ( Tới 70%)  Tổng cản nhiệt lên đến: 92% Độ phản gương trong và […]
 • Các tính năng vượt trội Dòng sản phẩm này được sản xuất bằng vật liệu đặc biệt để ngăn chặn hồng ngoại. Loại bỏ tia hồng ngoại: 99.9% Phim có khả năng truyền sáng rất cao ( Tới 70%)  Tổng cản nhiệt lên đến: 92% Độ phản gương trong và ngoài thấp. Loại bỏ 99% […]
 • Các tính năng vượt trội Lọc quang phổ hồng ngoại  Dòng sản phẩm này được sản xuất bằng vật liệu đặc biệt để ngăn chặn hồng ngoại. Loại bỏ tia hồng ngoại: 99.9% Phim có khả năng truyền sáng rất cao ( Tới 70%)  Tổng cản nhiệt lên đến: 92% Độ phản gương trong và […]
 • Các tính năng vượt trội  Lọc quang phổ hồng ngoại  Dòng sản phẩm này được sản xuất bằng vật liệu đặc biệt để ngăn chặn hồng ngoại. Loại bỏ tia hồng ngoại: 99.9% Phim có khả năng truyền sáng rất cao ( Tới 70%)  Tổng cản nhiệt lên đến: 92% Độ phản gương trong và […]
 • Các tính năng vượt trội Lọc quang phổ hồng ngoại  Dòng sản phẩm này được sản xuất bằng vật liệu đặc biệt để ngăn chặn hồng ngoại. Loại bỏ tia hồng ngoại: 99.9% Phim có khả năng truyền sáng rất cao ( Tới 70%)  Tổng cản nhiệt lên đến: 92% Độ phản gương trong và […]
 • Các tính năng vượt trội  Lọc quang phổ hồng ngoại  Dòng sản phẩm này được sản xuất bằng vật liệu đặc biệt để ngăn chặn hồng ngoại. Loại bỏ tia hồng ngoại: 99.9% Phim có khả năng truyền sáng rất cao ( Tới 70%)  Tổng cản nhiệt lên đến: 92% Độ phản gương trong và […]
0979.595.236
0979.595.236