Chuyên mục: SẢN PHẨM

 • Sản phẩm decal cách nhiệt

  Decal dán kính cách nhiệt. Khổ 1.52cm. Kích thước 1.52cm X 30 = 45.72M Cách nhiệt tốt. Chống nắng. Phản quang Bên ngoài nhìn vào không thấy. Bên trong nhìn ra thấy rõ Thích hợp dán cửa sổ kính, vách kính, mặt dựng kính, mái kính, lan can kính,  cửa xe ô tô Thông số: […]
  Xem thêm
 • Mã phim BK 15 Nano Tech

  Mã phim BK 15 Nano Tech Categories: Phim phún xạ – tráng phủ kim loại, Phim cắt tia hồng ngoại, Phim Nano Phim tráng phủ kim loại Mã phim P70, mã phim P70S, mã phim B60, mã phim A75,mã phim B30S,mã phim B15S, mã phim B30, mã phim B15,mã phim S30,mã phim S20,mã phim P15, A30, A20, […]
  Xem thêm
 • Mã phim PCH 25 Nano Tech

  Mã phim PCH 25 Nano Tech Categories: Phim phún xạ – tráng phủ kim loại, Phim cắt tia hồng ngoại, Phim Nano Phim tráng phủ kim loại Mã phim P70, mã phim P70S, mã phim B60, mã phim A75,mã phim B30S,mã phim B15S, mã phim B30, mã phim B15,mã phim S30,mã phim S20,mã phim P15, A30, A20, […]
  Xem thêm
 • Mã phim PCH 15 Nano Tech

  Mã phim PCH 15 Nano Tech Categories: Phim phún xạ – tráng phủ kim loại, Phim cắt tia hồng ngoại, Phim Nano Phim tráng phủ kim loại Mã phim P70, mã phim P70S, mã phim B60, mã phim A75,mã phim B30S,mã phim B15S, mã phim B30, mã phim B15,mã phim S30,mã phim S20,mã phim P15, A30, A20, […]
  Xem thêm
 • https://phimchongnonghcm.com.vn/

  Mã phim A20 Nano Tech

  Mã phim A20 Nano Tech Categories: Phim phún xạ – tráng phủ kim loại, Phim cắt tia hồng ngoại, Phim Nano, Lọc quang phổ Phim tráng phủ kim loại,nano, lọc quang phổ, Ceramic. Mã phim P70, mã phim P70S, mã phim B60, mã phim A75,mã phim B30S,mã phim B15S, mã phim B30, mã phim B15,mã phim S30,mã […]
  Xem thêm
 • Mã phim A75 Nano Tech

  Mã phim A75 Nano Tech Categories: Phim phún xạ – tráng phủ kim loại, Phim cắt tia hồng ngoại, Phim Nano, Lọc quang phổ Phim tráng phủ kim loại,nano, lọc quang phổ, Ceramic. Mã phim P70, mã phim P70S, mã phim B60, mã phim A75,mã phim B30S,mã phim B15S, mã phim B30, mã phim B15,mã phim S30,mã […]
  Xem thêm
 • https://phimchongnonghcm.com.vn/

  Mã phim NR SI15 Nano Tech

  Mã phim NR SI15 Nano Tech Categories: Phim phún xạ – tráng phủ kim loại, Phim cắt tia hồng ngoại, Phim Nano, Lọc quang phổ Phim tráng phủ kim loại,nano, lọc quang phổ, Ceramic. Mã phim P70, mã phim P70S, mã phim B60, mã phim A75,mã phim B30S,mã phim B15S, mã phim B30, mã phim B15,mã phim […]
  Xem thêm
 • https://phimchongnonghcm.com.vn/

  Mã phim NR SI35 Nano Tech

  Mã phim NR SI35 Nano Tech Categories: Phim phún xạ – tráng phủ kim loại, Phim cắt tia hồng ngoại, Phim Nano, Lọc quang phổ Phim tráng phủ kim loại,nano, lọc quang phổ, Ceramic. Mã phim P70, mã phim P70S, mã phim B60, mã phim A75,mã phim B30S,mã phim B15S, mã phim B30, mã phim B15,mã phim […]
  Xem thêm
 • https://phimchongnonghcm.com.vn/

  Mã phim NR 10SG Nano Tech

  Mã phim NR 10SG Nano Tech Categories: Phim phún xạ – tráng phủ kim loại, Phim cắt tia hồng ngoại, Phim Nano, Lọc quang phổ Phim tráng phủ kim loại,nano, lọc quang phổ, Ceramic. Mã phim P70, mã phim P70S, mã phim B60, mã phim A75,mã phim B30S,mã phim B15S, mã phim B30, mã phim B15,mã phim […]
  Xem thêm
 • https://phimchongnonghcm.com.vn/

  Mã phim SF 4MIL Nano Tech

  Mã phim SF 4MIL Nano Tech Categories: Phim phún xạ – tráng phủ kim loại, Phim cắt tia hồng ngoại, Phim Nano, Lọc quang phổ Phim tráng phủ kim loại,nano, lọc quang phổ, Ceramic. Mã phim P70, mã phim P70S, mã phim B60, mã phim A75,mã phim B30S,mã phim B15S, mã phim B30, mã phim B15,mã phim […]
  Xem thêm
0979.595.236
0979.595.236